[14D 390] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 12/10/1933 - 30/10/1933

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum