[13D 174] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 01/12/1909 - 22/12/1909

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum