[14D 567] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 12/10/1967 - 02/11/1967

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum