[12D 359] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 21/09/1929 - 20/08/1929

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum