[13D 386] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 24/08/1955 - 20/09/1955

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum