[15D 425] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 19/11/1950 - 14/12/1950

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum