[12D 330] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 13/11/1922 - 30/11/1922

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum