[13D 393] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 07/03/1957 - 27/01/1957

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum