[V4E 1684] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 02/01/1860 - 20/01/1860

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum