[15D 554] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 14/02/1979 - 12/03/1979

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum