[2D 103] - Paris 02 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 16/11/1929 - 26/12/1929

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum