[V4E 5423] - Paris 01 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 04/12/1883 - 31/12/1883

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum