[14D 472] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 16/03/1951 - 31/03/1951

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum