[10D 336] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 10/12/1912 - 19/12/1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum