[15D 559] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 15/03/1980 - 25/03/1980

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum