[14D 622] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 30/11/1977 - 27/12/1977

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum