[15D 579] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 10/10/1984 - 12/11/1984

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum