[V4E 10026] - Paris 16 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 17/02/1896 - 13/04/1896

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum