[11D 356] - Paris 11 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 14/10/1949 - 04/12/1949

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum