[10D 539] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 10/11/1961 - 06/12/1961

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum