[18D 258] - Paris 18 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 15/12/1913 - 13/12/1913

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum