[12D 511] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 29/04/1969 - 31/05/1969

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum