[13D 301] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 28/11/1934 - 18/12/1934

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum