[1D 34] - Paris 01 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 01/02/1921 - 05/03/1921

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum