[20M 282] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 23/09/1911 - 30/09/1911

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum