[15M 246] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 11/11/1912 - 21/11/1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum