[V4E 10582] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 12/04/1898 - 23/04/1898

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum