[14M 266] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 13/07/1920 - 22/07/1920

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum