[10M 411] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 11/02/1928 - 24/03/1928

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum