[20M 297] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 08/05/1913 - 17/05/1913

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum