[15M 369] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 25/11/1939 - 09/12/1939

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum