[13M 234] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 10/07/1916 - 10/08/1916

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum