[10M 408_A] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 12/02/1927 - 01/03/1927

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum