[1M 1909_1] - Paris 01 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 21/04/1909 - 04/05/1909

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum