[10M 334] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 16/01/1912 - 25/01/1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum