[16M 164] - Paris 16 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 20/03/1909 - 15/04/1909

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum