[20M 269] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 12/04/1910 - 16/04/1910

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum