[V4E 10735] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 30/09/1897 - 14/10/1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum