[20M 349] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 15/07/1922 - 27/07/1922

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum