[20M 239] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 04/09/1906 - 15/09/1906

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum