[10M 321] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 04/06/1910 - 20/06/1910

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum