[20M 349] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 17/06/1922 - 06/07/1922

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum