[12M 305] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 21/12/1940 - 31/12/1940

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum