[2M 151] - Paris 02 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 07/11/1903 - 12/12/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum