[1M 1905_3] - Paris 01 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 16/12/1905 - 30/12/1905

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum