[V4E 10743] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 01/04/1898 - 14/04/1898

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum