[20N 254] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 27/09/1906 - 12/10/1906

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum