[V4E 10257] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 02/12/1902 - 23/12/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum