[Archives publique] - Coffrane (Neuchâtel, Schweiz) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1931 - 1951

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum