[V4E 7383] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 02/10/1890 - 23/10/1890

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum